Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Dofinansowanie dla jednostek OSP z Gminy Piątnica

Dofinansowanie dla jednostek OSP z Gminy Piątnica

Dofinansowanie dla jednostek OSP z Gminy Piątnica

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piątnica wzbogacą się nowy sprzęt oraz umundurowanie. Asortyment ten zostanie zakupiony na podstawie umowy nr DIT-I.3031.107.2022 zawartej w dniu 21 lipca 2022 roku pomiędzy Gminą Piątnica, Województwem Podlaskim w związku z uchwałą nr XLIV/622/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
W dniu 21 sierpnia 2022 r. w Nowogrodzie delegacja z Gminy Piątnica składająca się członków Ochotniczych Straży Pożarnych, na czele z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, a zarazem Wójtem Gminy Piątnica dh Arturem Wierzbowskim oraz Komendantem Gminnym OSP dh Antonim Włodkowskim odebrała symboliczny czek opiewający na kwotę pozyskanego dofinansowania.
Dzięki wsparciu Województwa Podlaskiego Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł. Dla jednostek OSP z terenu naszej gminy planowany jest zakup m.in. ubrań specjalnych, hełmów, prądownicy, pilarki spalinowej czy też radiostacji nasobnej.
Sejmik Województwa Podlaskiego przyznał 110 podlaskim gminom dofinansowania na łączną kwotę 2 800 000,00 zł.
Zakupiony sprzęt niewątpliwie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy, a także podniesie efektywność, komfort i bezpieczeństwo pracy naszych ratowników.

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »