Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gmina Piątnica z dofinansowaniem na GOK w Piątnicy

Gmina Piątnica z dofinansowaniem na GOK w Piątnicy

Gmina Piątnica z dofinansowaniem na GOK w Piątnicy

To kolejne bardzo dobre informacje dotyczące Gminy Piątnica. Nasza jednostka samorządu terytorialnego otrzymała dofinansowanie na wykonanie inwestycji pn. „Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy” objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
Gminie Piątnica przyznano dotację w wysokości 142 332,00 zł a całość planowanych praca w ramach operacji oszacowano na kwotę 343 052,73 zł na następujący zakres prac:
1. Ocieplenie budynku wraz z wyprawą elewacyjną
2. Remont schodów zewnętrznych (schody główne i zewnętrzne boczne)
3. Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
4. Ocieplenie stropodachu wentylowanego
5. Wykonanie instalacji odgromowej.
 
W najbliższym czasie rozpoczną się zatem intensywne działania związane z ogłoszeniem przetargu na wykorzystanie tych środków finansowych.
 
Planowany termin realizacji inwestycji to okres: 10.2022 – 05.2023

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »