Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Piątnica

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Piątnica

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Piątnica

Świetlica wiejska w Górkach Sypniewo jest kolejną świetlica wiejską, na remont której Gmina Piątnica pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
W ramach otrzymanego dofinansowania w kwocie 76 742,00 zł założone zostaną także instalacje fotowoltaiczne na dachach dwóch innych świetlic wiejskich, tj. na świetlicy wiejskiej w Krzewie i Poniacie. Całkowita wartość robót objętych wnioskiem o dofinansowanie pn. „Poprawa jakości infrastruktury kulturalnej w budynkach świetlic wiejskich w Górkach Sypniewo, Krzewie i Poniacie” oszacowana została na kwotę 134 136,24 zł.
 
Planowany termin realizacji inwestycji to okres: 10.2022 – 05.2023

 

Warto nadmienić, iż w ubiegłych latach dzięki takim środkom zmieniały się świetlice w: Nowym Cydzynie, Krzewie i Rakowo-Boginie.

Ostatnie wpisy