Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Przekazanie komputerów do szkół w ramach projektu CYFROWA GMINA PIĄTNICA

Przekazanie komputerów do szkół w ramach projektu CYFROWA GMINA PIĄTNICA

Przekazanie komputerów do szkół w ramach projektu CYFROWA GMINA PIĄTNICA

W dniu 31 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Piątnica – Artur Wierzbowski uroczyście przekazał 25 sztuk laptopów z oprogramowaniem dla Szkół Podstawowych z terenu gminy Piątnica.  2 szt. otrzymała Szkoła Podstawowa w Olszynach, 12 sztuk – Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie i 11 szt. Szkoła Podstawowa w Drozdowie. Wartość sprzętu wraz z oprogramowaniem jaka została przekazana ww. szkołom to koszt 75 030,00 zł. Zakup sfinansowany w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dofinansowanie w ramach programu wynosi 100%.
 
To już trzeci zakup komputerów dla szkół w ciągu ostatnich dwóch lat. W sumie na ten cel podczas wcześniejszych dwóch zakupów pozyskano 173 386,17 zł w ramach Programu ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA + z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wówczas zakupiono 67 laptopów i 2 tablety, gdzie:
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy otrzymał 23 szt. laptopów i 1 tablet
  • Szkoła Podstawowa w Rakowie otrzymała 5 szt. laptopów i 1 tablet
  • Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Olszynach – otrzymała 5 szt. laptopów
  • Szkoła Podstawowa w Kisielnicy otrzymała 6 szt. laptopów
  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku otrzymała 8 szt. laptopów
  • Szkoła Podstawowa w Drozdowie otrzymała 7 szt. laptopów
  • Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie otrzymała 7 szt. laptopów

Ostatnie wpisy