Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Przekazanie komputerów do szkół w ramach projektu CYFROWA GMINA PIĄTNICA

Przekazanie komputerów do szkół w ramach projektu CYFROWA GMINA PIĄTNICA

Przekazanie komputerów do szkół w ramach projektu CYFROWA GMINA PIĄTNICA

W dniu 31 sierpnia 2022 r. Wójt Gminy Piątnica – Artur Wierzbowski uroczyście przekazał 25 sztuk laptopów z oprogramowaniem dla Szkół Podstawowych z terenu gminy Piątnica.  2 szt. otrzymała Szkoła Podstawowa w Olszynach, 12 sztuk – Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie i 11 szt. Szkoła Podstawowa w Drozdowie. Wartość sprzętu wraz z oprogramowaniem jaka została przekazana ww. szkołom to koszt 75 030,00 zł. Zakup sfinansowany w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Dofinansowanie w ramach programu wynosi 100%.
 
To już trzeci zakup komputerów dla szkół w ciągu ostatnich dwóch lat. W sumie na ten cel podczas wcześniejszych dwóch zakupów pozyskano 173 386,17 zł w ramach Programu ZDALNA SZKOŁA i ZDALNA SZKOŁA + z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wówczas zakupiono 67 laptopów i 2 tablety, gdzie:
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątnicy otrzymał 23 szt. laptopów i 1 tablet
  • Szkoła Podstawowa w Rakowie otrzymała 5 szt. laptopów i 1 tablet
  • Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Olszynach – otrzymała 5 szt. laptopów
  • Szkoła Podstawowa w Kisielnicy otrzymała 6 szt. laptopów
  • Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Jeziorku otrzymała 8 szt. laptopów
  • Szkoła Podstawowa w Drozdowie otrzymała 7 szt. laptopów
  • Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie otrzymała 7 szt. laptopów

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »