Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2022”

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2022”

Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2022”

„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

Tegoroczna edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska” odbędzie się w dniach 16 – 18 września pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze!”

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska. Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata – Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.naszaziemia.pl

Dla wszystkich chętnych do wzięcia udziału w akcji Starostwo Powiatowe w Łomży zapewni nieodpłatne przekazanie worków foliowych i rękawic ochronnych – bliższych informacji udzielą Pani Joanna Sztachańska oraz Pani Ewelina Gosiewska – tel. 86 215 69 19.

Abu otrzymać od Starostwa worki foliowe oraz rękawice ochronne swój udział w akcji należy zgłosić telefonicznie do 12 września 2022 r.

Ostatnie wpisy