Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Dzieci otrzymał laptopy w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Dzieci otrzymał laptopy w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Dzieci otrzymał laptopy w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W dniu 31 sierpnia br. w urzędzie Gminy Piątnica odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W ramach programu jedenaścioro dzieci z terenu gminy Piątnica otrzymało nowoczesne laptopy z pełnym oprogramowaniem. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na podstawie umowy powierzenia grantu nr 1185/2022.
 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Ostatnie wpisy