Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 25, 18-421 Piątnica Poduchowna.

Spotkanie poświęcone  będzie w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Zebrane dane posłużą do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Miejsce i czas spotkania:

 • Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 25, 18-421 Piątnica Poduchowna
 • Termin i godzina: 08.09.2022 r. w godzinach 08:00 – 12:00

Harmonogram spotkania:

 1. Otwarcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, lista obecności.
 2. Przedstawienie działalności i struktury Stowarzyszenia „Sąsiedzi”.
 3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
 4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
 5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzglednieniem starzenia sie społeczeństwa oraz wyludniania sie obszaru planowanego do objecia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
 6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
 7. Dyskusja nad celami LSR i działaniami.
 8. Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.
 9. Wypełnienia przez uczestników konsultacji ankiet.
 10. Wywiady indywidualne i grupowe z chętnymi uczestnikami konsultacji odnośnie tworzenia LSR.
 11. Przedstawienie wniosków z konsultacji, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Ostatnie wpisy

Ćwiczenia OSM Piątnica związane z epizodem praktycznym.

Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy informuje, iż wzorem lat ubiegłych, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Piątnicy oraz OSM, w dniu 18.06.2024 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 12:00, na terenie Spółdzielni odbędą się ćwiczenia związane z epizodem praktycznym. Ćwiczenia

Czytaj więcej »