Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie – harmonogram na miesiąc wrzesień 2022 r.

Obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie – harmonogram na miesiąc wrzesień 2022 r.

Obowiązkowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie – harmonogram na miesiąc wrzesień 2022 r.

W miesiącu wrześniu odbędą się terenowe szczepienia psów przeciwko wściekliźnie. Szczepienia będą wykonywane przez „LECZNICA MAŁYCH ZWIERZĄT lek. wet Wojciech Karpiński”, w następujących terminach: Harmonogram szczepienia psów 2022 r.

Wścieklizna jest ostrą chorobą wirusową, która objawia się przede wszystkim zapaleniem mózgu i rdzenia, prowadząc nieuchronnie do śmierci zakażonego osobnika. Choroba przenoszona jest na człowieka wraz ze śliną chorego na wściekliznę zwierzęcia. Chorobę cechuje także znaczne podniecenie i agresja; nazywa się ją też czasem wodowstrętem, gdyż jest odbiciem jednego z objawów choroby tj. mimowolnych skurczy mięśni na widok lub sam dźwięk wody.

Wszyscy właściciele czworonogów powinni pamiętać o obowiązku który na nich ciąży, czyli corocznym szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. Profilaktyka w tym zakresie jest szczególnie istotna, gdyż wciąż są odnotowywane nowe przypadki wścieklizny wśród zwierząt domowych. Obowiązek ten od strony prawnej dotyczy szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, jednak ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, lekarze weterynarii zalecają, aby również koty i fretki, które wypuszczane są na zewnątrz poza mieszkania – szczepić przeciw tej chorobie.

W związku z powyższym bardzo prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami które dotyczą szczepienia psa oraz harmonogramem terenowych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, które odbędą się w okresie 10 – 17 września w poszczególnych miejscowościach. Harmonogram znajduje się w załączniku poniżej.

Zgodnie z przepisami ustawy 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.) szczepienie należy przeprowadzić w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3-ego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 m-cy.

Przeciwwskazaniem do wykonania szczepienia psa przeciwko wściekliźnie jest:

  • trwająca choroba (nie dotyczy to chorób przewlekłych takich jak niewydolność nerek lub wątroby, cukrzyca, itp.);
  • prawdopodobieństwo silnego zarobaczenia psa – w takim przypadku szczepionka przeciw wściekliźnie może być po prostu nieskuteczna;
  • ciąża;
  • młody wiek (poniżej 12 tygodni).

Na potwierdzenie wykonanego szczepienia weterynarz zamieści wpis o wykonaniu szczepienia w książeczce zdrowia psa lub w psim paszporcie, a w przypadku ich braku wyda specjalne zaświadczenie.

Zaświadczenie musi zawierać dane psa (imię, rasę, płeć, wiek, maść, znaki szczególne, numer identyfikacyjny – chip), a także dane posiadacza zwierzęcia (imię i nazwisko oraz adres). Takie potwierdzenie szczepienia lub całą książeczkę zdrowia psa należy zawsze mieć w domowej dokumentacji.

Kontakt z chorym zwierzęciem grozi zawsze poważnymi konsekwencjami. Dla tego zarówno pies, który został pogryziony przez dzikie zwierzę, jak i pies, który pogryzł człowieka, podlega bezwzględnej obserwacji. Każdy taki przypadek musi być zgłoszony do lekarza weterynarii, który rozpoczyna procedurę obserwacji zwierzęcia w kierunku wścieklizny.

Ostatnie wpisy