Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zaproszenie do wypełnienia ankiety.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety.

Zaproszenie do wypełnienia ankiety.

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” podjęło wyzwanie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, spełniającej wymogi instrumentu terytorialnego RLKS, zgodnie z założeniami Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Już za nami pierwszy etap pracy, a mianowicie spotkania konsultacyjne, które poświęcone były w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, celom strategii, w tym celom końcowym dotyczących rezultatów, oraz planowanych działań. Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Osoby, które nie mogły przybyć zachęcamy do wypełnienia ankiety, ponieważ chcielibyśmy zaangażować jak największą liczbę społeczności lokalnej w przygotowanie LSR na etapie definiowania potrzeb i problemów. Pragniemy uwzględnić przedstawicielstwo wszystkich trzech sektorów, na których oparte jest działanie LGD (tj. sektora społecznego, gospodarczego i publicznego).

Państwa opinie będą wykorzystywane do przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

Ankietę należy wypełnić, zeskanować i przesłać na e-mail: biuro@lgd-sasiedzi.pl,
lgdsasiedzi@gmail.com albo dostarczyć do biura  Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (budynek Starostwa Powiatowego, III piętro, pokój nr 417),
18-400 Łomża.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i odpowiedzi.

 

Ostatnie wpisy