Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ważny komunikat dotyczący Dodatku Węglowego w związku ze zmianą ustawy

Ważny komunikat dotyczący Dodatku Węglowego w związku ze zmianą ustawy

Ważny komunikat dotyczący Dodatku Węglowego w związku ze zmianą ustawy

PRZYZNAWANY JEST JEDEN DODATEK WĘGLOWY NA JEDEN ADRES ZAMIESZKANIA.

KOREKTY DEKLARACJI CEEB ZŁOŻONE PO 11 SIERPNIA 2022 R. SKUTKUJĄ ODMOWĄ WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO POWYŻSZE MA ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW, CZYLI OD 17 SIERPNIA B.R. 

Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków: 

– głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy wykorzystujące paliwa stałe takie jak: węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, w tym koks, ekogroszek i ekomiał z węgla kamiennego. 

– główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności do dnia 11 sierpnia 2022 r., za wyjątkiem głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB Termin składania wniosków: do 30 listopada 2022 r.

Ostatnie wpisy

IV edycja losowania hulajnóg dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku po raz czwarty zaprasza dzieci rolników do udziału w konkursie e-learningowym pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Konkurs skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2008-2016, których co najmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest

Czytaj więcej »