Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wypłaty Dodatku Węglowego

Wypłaty Dodatku Węglowego

Wypłaty Dodatku Węglowego

Wójt Gminy Piątnica uprzejmie informuje, że do dnia 22 września 2022 roku na konto Gminy nie wpłynęły środki z Budżetu Państwa na wypłatę dodatków węglowych, w związku z powyższym wnioski o ich wypłatę złożone w dniach 17-23 sierpnia 2022 r. nie zostaną zrealizowane w terminie.

Zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych wypłata dodatku nastąpi natychmiast po otrzymaniu dotacji i  wprowadzeniu jej do budżetu.

 

Informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. nr 3) lub telefonicznie pod numerem 86 215 21 62.

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »