Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Krzewie

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Krzewie

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Krzewie

W budynku świetlicy w Krzewie zakończyły się prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 6kW. Realizacja zadania pozwoli na zminimalizowanie kosztów eksploatacji obiektu w perspektywie długookresowej jak i również pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Projekt realizowany jest z funduszu sołeckiego i dofinansowania z ,,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” finansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego. Całość oszacowana została na kwotę 28 684,58 złotych brutto.

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »