Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Krzewie

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Krzewie

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Krzewie

W budynku świetlicy w Krzewie zakończyły się prace związane z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 6kW. Realizacja zadania pozwoli na zminimalizowanie kosztów eksploatacji obiektu w perspektywie długookresowej jak i również pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Projekt realizowany jest z funduszu sołeckiego i dofinansowania z ,,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” finansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego. Całość oszacowana została na kwotę 28 684,58 złotych brutto.

Ostatnie wpisy