Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zrealizowano fundusz sołecki na rok 2022 w Poniacie

Zrealizowano fundusz sołecki na rok 2022 w Poniacie

Zrealizowano fundusz sołecki na rok 2022 w Poniacie

Kolejny budynek gminny został zmodernizowany i zyskał instalację fotowoltaiczną.
Na budynku świetlicy wiejskiej w Poniacie zakończono prace mające na celu budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 6kW. Mieszkańcy wsi przeznaczyli na tą inwestycję środki
z funduszu sołeckiego na 2022 r. a resztę kosztów Gmina uzyskała z dotacji ,,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” finansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego. Całość inwestycji wyniosła 28 416,20 złotych brutto.
 

Ostatnie wpisy

Jarmark wielkanocny

W sobotę 1 kwietnia 2023 roku na Starym Rynku w Łomży odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Piątnica i Miasto Łomża w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Koła Łowieckiego „Trop”

Zarząd Koła Łowieckiego „Trop” w Białymstoku, informuje, że osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich w sezonie w obwodzie 133 jest: Jan Żukowski Szkody łowieckie rolnik powinien zgłaszać listem poleconym lub osobiście na adres: Jan Żukowski,

Czytaj więcej »