Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zrealizowano fundusz sołecki na rok 2022 w Poniacie

Zrealizowano fundusz sołecki na rok 2022 w Poniacie

Zrealizowano fundusz sołecki na rok 2022 w Poniacie

Kolejny budynek gminny został zmodernizowany i zyskał instalację fotowoltaiczną.
Na budynku świetlicy wiejskiej w Poniacie zakończono prace mające na celu budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 6kW. Mieszkańcy wsi przeznaczyli na tą inwestycję środki
z funduszu sołeckiego na 2022 r. a resztę kosztów Gmina uzyskała z dotacji ,,Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” finansowanego z budżetu Województwa Podlaskiego. Całość inwestycji wyniosła 28 416,20 złotych brutto.
 

Ostatnie wpisy