Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zagrożenie wścieklizną

Zagrożenie wścieklizną

Zagrożenie wścieklizną

Wścieklizna jest groźną, śmiertelną chorobą zakaźną przede wszystkim ssaków mięsożernych (np. psy, koty, lisy), ale i innych zwierząt stałocieplnych (np. sarna, dzik), w tym również człowieka. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wścieklizna należy do chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych i dzikich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przypomina właścicielom psów o obowiązku szczepienia przeciwko wściekliźnie. Ponadto prosimy o monitorowanie i zwrócenie szczególnej uwagi na zwierzęta padłe z gatunków szczególnie wrażliwych na wściekliznę. Każdy taki przypadek należy niezwłocznie zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, który następnie oceni czy podejrzenie było zasadne. Zgłoszenia z terenu Gminy Piątnica należy kierować pod nr tel. (86) 216 34 54, adres email: sekretariat@piw.lomza.pl lub osobiście w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160.

Do pobrania:

ulotka

informacja

Ostatnie wpisy