Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

W budynku świetlicy w Krzewie zakończyły się prace związane z realizacją zadania w ramach PROGRAMU ODNOWA WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – KREATYWNA WIEŚ

W budynku świetlicy w Krzewie zakończyły się prace związane z realizacją zadania w ramach PROGRAMU ODNOWA WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – KREATYWNA WIEŚ

W budynku świetlicy w Krzewie zakończyły się prace związane z realizacją zadania w ramach PROGRAMU ODNOWA WSI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO – KREATYWNA WIEŚ

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w okresie luty-marzec br. przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy woj. Podlaskiego w ramach Programu odnowy wsi. Każda gmina mogła złożyć jeden wniosek, którego dofinansowanie wyniesie maksymalnie 15 tys. zł. Realizacja zadań, na które można otrzymać było wsparcie, musiała być zakończona  do 31 października 2022 r.

Złożony przez Gminę Piątnica wniosek pn.  Wsparcie aktywności mieszkańców poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu świetlicy wiejskiej w Krzewie dotyczył zakupu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku  świetlicy wiejskiej w Krzewie oraz zakupu 7 szt. grzejników elektrycznych. Potrzeba realizacji projektu wynikła z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców wsi Krzewo.  Realizacja zadania polegającego na wyposażeniu świetlicy w instalację fotowoltaiczną i grzejniki wpłynie na poprawę jakości organizowanych imprez przez społeczność lokalną. Świetlica  po przebudowie posiada bardzo dobre warunki bazowe do prowadzenia działalności kulturalnej. Placówka ta to ogólnodostępne miejsce, do którego przychodzą dzieci, młodzież i dorośli, aby aktywnie odpocząć.

Zadanie zrealizowano w oparciu o wniosek Rady Sołeckiej Sołectwa Krzewo, która przeprowadziła ocenę bieżących potrzeb mieszkańców.

Zakres zrealizowanego zadania dotyczył zakupu:

  • Instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 kW na kwotę 28 684,58 zł przy dofinansowaniu z programu ODNOWA WSI 9 554,13 zł
  • 7 szt. grzejników elektrycznych na kwotę 7 000,00 zł przy dofinansowaniu 3 500,00 zł

Realizacja projektu nastąpiła w okresie sierpień – październik 2022 r. Łączna wartość projektu 35 684,58 zł, przy dofinansowaniu 13 054,12 zł.

 Zakładane rezultaty po realizacji zadania to:

  • Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym osób starszych, poprzez podniesienie jakości i zwiększenia dostępności infrastruktury społecznej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i rekreacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni.
  • Poprawa integracji społecznej – poprzez umożliwienie różnym grupom społecznym wspólnego spędzania wolnego czasu. 
  • Wzrost aktywności społecznej i kultywowanie dziedzictwa kulturalnego
  • Zwiększenie dostępności, różnorodności i jakości oferty edukacyjnej oraz kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Krzewie.

Zrealizowana operacja będzie miała oddziaływanie dla  terenu całej Gminy Piątnica i wpłynie na poprawę jakości życia we wsiach, pozwoli realizować i rozwijać potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców, budować poczucie tożsamości, a aktywnie działający mieszkańcy wpłyną na wzrost atrakcyjności obszaru.  Zadanie docelowo służyć będzie  dla mieszkańców wielu innych miejscowości.

Realizacja zadania pozwoli także na zminimalizowanie kosztów eksploatacji obiektu w perspektywie długookresowej jak i również pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Świetlica w tej miejscowości jest głównym ośrodkiem życia kulturalnego dla wielu okolicznych wsi, w których nie ma świetlic. Operacja przyczyni się do podniesienia poziomu społecznej i gospodarczej aktywności mieszkańców, jakości zarządzania zasobami, rozwijania partnerskiej współpracy z mieszkańcami innych wsi tej części gminy.

Ostatnie wpisy

Zaproszenie do składania deklaracji do projektu pn. „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców gminy Piątnica”

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotychczas realizowanymi przez Gminę Piątnica programami wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych informujemy o planach uruchomienia kolejnego programu, który umożliwi mieszkańcom pozyskanie dofinansowania na montaż magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej, z zastrzeżeniem

Czytaj więcej »

„Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych wraca już od września i potrwa do końca października w całej Polsce. Hasłem tej edycji jest „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”. Otwieramy się jeszcze szerzej i zapraszamy do udziału ochotników indywidualnych, ale przede wszystkim

Czytaj więcej »

Ruszają zapisy na „Bieg Pamięci Września”

Pobiegnij i uczcij pamięć o bohaterach! Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski zaprasza do udziału w „Biegu Pamięci Września” o Puchar Wójta Gminy Piątnica, który odbędzie się już 30 września b.r. na terenie Fortu III w Piątnicy Poduchownej. Bieg

Czytaj więcej »