Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ankieta dla Mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Ankieta dla Mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Ankieta dla Mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży

Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród i Gmina Piątnica działając w Partnerstwie podjęły wyzwanie przygotowania wspólnej Strategii rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Aktualnie trwają prace diagnostyczne i badania będące podstawą opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.

Zwracam się z prośbą do przedstawicieli jednostek oraz spółek miejskich o rozesłanie ankiety opracowanej na potrzeby ww. dokumentu wśród swoich pracowników. Wszystkie opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez nasz samorząd kierunków rozwoju oraz przy realizacji konkretnych inwestycji.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki będą przedstawione wyłącznie w formie zbiorczej, jako element raportu diagnostycznego. Badanie przeprowadza Związek Miast Polskich w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus, realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Poniżej zamieszczony został link do ponownej ankietyzacji mieszkańców na potrzeby Strategii ZIT MOF Miasta Łomży.

https://forms.office.com/r/v7gJbLBjbs

Badanie trwa do 18.11.2022 roku.

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i udzielone odpowiedzi.

Ostatnie wpisy