Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

5 września br. Rada Ministrów przyznała Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej środki finansowe w wysokości 25 milionów złotych z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP).
W województwie podlaskim łączna kwota dofinansowania to pół miliona złotych, które otrzymało łącznie 74 jednostki.
 
Są to środki finansowe, które wspomagają działalność MDP. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza jest komórką organizacyjną jednostki OSP. Zostaje powołana przez zarząd na podstawie Statutu OSP. Celem działalności MDP jest szersze zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Jej członkami mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.
 
W dniu 29 października w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrzeźnicy (powiat zambrowski) odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy OSP. Na uroczystość przybyły łącznie 22 jednostki OSP z terenu powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego, monieckiego i zambrowskiego. 
Na uroczystości obecni byli m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki – Pan Dariusz Piontkowski, Senator RP, wiceprezes Związku OSP RP województwa podlaskiego – Pan Marek Komorowski, Poseł na Sejm RP – Pan Kazimierz Gwiazdowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego – Pan Piotr Modzelewski, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Sebastian Zdanowicz, Komendant Miejski PSP w Łomży – bryg. Adam Kalinowski, Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego – Pani Maria Dziekońska oraz Wójt Gminy Piątnica – Pan Artur Wierzbowski. Zaproszeni goście wręczyli promesy, a także zabrali głos zwracając się bezpośrednio
do członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i zaznaczając ich aktywność oraz przygotowanie do służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych.
 
Na terenie Gminy Piątnica w strukturach Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonują 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – w Dobrzyjałowie, w Drozdowie oraz
w Niewodowie. Wszystkie te jednostki otrzymały datacje na 
łączną kwotę 12 716,10 zł (OSP Dobrzyjałowo – 2 154,50 zł, OSP Drozdowo – 224,60 zł, OSP Niewodowo –
7 337,00 zł).
 
 
Ponadto, dzięki wsparciu Prezesa Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy – Pana Piotra Kaczyńskiego, powyższe jednostki otrzymały dodatkowe środki finansowe
w wysokości 1 000,00 zł każda.

Ostatnie wpisy