Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Rodzina Roku”

Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Rodzina Roku”

Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Rodzina Roku”

Głównym przesłaniem kampanii jest zauważenie i wsparcie małżeństwa oraz rodziny. Organizatorzy projektu chcą podkreślić, że to rodzina jest najlepszym środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym dla młodego pokolenia. Fundacja „Być Bardziej” szuka najpierw Rodziny Roku we wszystkich województwach,  a z nich zostanie wybrana przez powołaną Kapitułę Konkursu ogólnopolska Rodzina Roku. Hasło I edycji to „Wolny czas spędzamy razem”. Ten temat powinien towarzyszyć wszystkim rodzinom w nakręceniu filmiku o swojej rodzinie.

Kampania Rodzina Roku jest odpowiedzią na badania CBOSu, z których wynika- jak mówi ks. Andrzej Sikorski z Fundacji „Być Bardziej”- że na pierwszym miejscu wśród wartości (z wynikiem 80%!) w styczniu 2019 roku badani postawili szczęście rodzinne. Jednak w Polsce rozwodzi się już co trzecie małżeństwo: średnio co roku orzeka się od 64 tys. do 67 tys. rozwodów, a w tym samym czasie związek małżeński zawierało około 195 tys. narzeczonych. Ks. Sikorski z niepokojem podkreśla, że obecnie przechodzimy kryzys instytucji małżeństwa i w tym także rodziny. Kryzys ten coraz bardziej się pogłębia. W pierwszym kwartale 2021 roku w Polsce było więcej rozwodów, niż ślubów: zawarto przeszło 13 tys. małżeństw, a rozpadło się aż 16 tys. Często przyczyną tego jest właśnie brak zrozumienia, „uwspólnotowienia” rodziny. Największą wartością życia rodzinnego i podstawą zarazem jest oczywiście rodzina jako całość, ale niebywale urokliwy z punktu widzenia rodzica jest uśmiech dzieci.

Hasłem I edycji kampanii Rodzina Roku są słowa: „Wolny czas spędzamy razem”. W ten sposób chcemy kształtować pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, a także zachęcić rodziny do posiadania więcej dzieci. Jak stwierdza ks. Andrzej Sikorski, organizator kampanii: Wszyscy ludzie na całym świecie potrzebują uniwersalnych jakości w relacji z najbliższymi. Potrzebujemy miłości, bezwarunkowej akceptacji, bezpieczeństwa, szacunku i zaufania, a także słów i czynów, skierowanych do nas, które te wartości wyrażają. Nasz życie w ciągłym pośpiechu i chęć pogodzenia wszystkich obowiązków nie sprzyja budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Często pochłonięci wirtualnym światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, dzieci. Przestajemy znać nasze pochodzenie, cenić wielopokoleniowość domów i różnorodność naszych rodzin. Wszystkie nadesłane filmy mają także za zadanie zachęcić inne rodziny do wcielania tych dobrych praktyk przedstawiane przez rodziny konkursowe.

Fundacja „Być Bardziej” zachęca wszystkie rodziny do wzięcia udziału w konkursie. W tym celu należy wspólnie przygotować krótki scenariusz nagrania wideo pokazującego własną rodzinę. Następnie nagrać film telefonem komórkowym i link do niego wraz  z opisem rodziny przesłać przez specjalny formularz zgłaszający znajdujący się na stronie www.rodzinaroku.pl. Tam również każdy znajdzie regulamin i szczegóły konkursu. Czekamy na wszystkie filmy od rodzin do 30 listopada 2022 roku.

Komitet Honorowy Kampanii informacyjno-edukacyjnej tworzą: Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Minister Edukacji i Nauki, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »