Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zakończono realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Zakończono realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Zakończono realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Gmina Piątnica zakończyła realizację projektu „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego  z Funduszy Europejskich ze środków Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt zrealizowany został na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3151/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Przedmiotem projektu było wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup 47 szt. sprzętu IT wraz z oprogramowaniem i licencją m.in. dla szkół prowadzonych przez samorząd gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Samorządowych i dla Urzędu Gminy Piątnica, uczestnictwo 13 urzędników w szkoleniu w zakresie cyberbezpieczeństwa a także zapewnienie dostępu do sieci Internet, hostingu Urzędu Gminy Piątnica i jednostek jemu podległych.

Głównym celem projektu był rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych.

Wartość projektu: 320 193,05 zł, z czego wartość dofinansowania wyniosła 319 980,00 zł.

Ostatnie wpisy