Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zakończono realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Zakończono realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Zakończono realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

Gmina Piątnica zakończyła realizację projektu „Cyfrowa Gmina” dofinansowanego  z Funduszy Europejskich ze środków Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Projekt zrealizowany został na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 3151/1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Przedmiotem projektu było wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup 47 szt. sprzętu IT wraz z oprogramowaniem i licencją m.in. dla szkół prowadzonych przez samorząd gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Samorządowych i dla Urzędu Gminy Piątnica, uczestnictwo 13 urzędników w szkoleniu w zakresie cyberbezpieczeństwa a także zapewnienie dostępu do sieci Internet, hostingu Urzędu Gminy Piątnica i jednostek jemu podległych.

Głównym celem projektu był rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych.

Wartość projektu: 320 193,05 zł, z czego wartość dofinansowania wyniosła 319 980,00 zł.

Ostatnie wpisy

Jarmark wielkanocny

W sobotę 1 kwietnia 2023 roku na Starym Rynku w Łomży odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Piątnica i Miasto Łomża w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Koła Łowieckiego „Trop”

Zarząd Koła Łowieckiego „Trop” w Białymstoku, informuje, że osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich w sezonie w obwodzie 133 jest: Jan Żukowski Szkody łowieckie rolnik powinien zgłaszać listem poleconym lub osobiście na adres: Jan Żukowski,

Czytaj więcej »