Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Dodatek węglowy – nowelizacja ustawy

Dodatek węglowy – nowelizacja ustawy

Dodatek węglowy – nowelizacja ustawy

Od 3 listopada 2022 r. została znowelizowana ustawa o dodatku węglowym.

  1. Na jeden adres można otrzymać kilka dodatków węglowych. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.

Jednak muszą być spełnione poniższe bardzo ważne warunki, które zadecydują o przyznaniu więcej niż jednego dodatku węglowego :

– pod tym samym adresem mieszka kilka rodzin ale  tworzących odrębne gospodarstwa domowe (wykazujące oddzielne dochody),

– odrębne gospodarstwa domowe (rodziny) muszą mieszkać w odrębnych lokalach (np. odrębna kuchnia, łazienka, oddzielne pomieszczenia mieszkalne) mimo że mają ten sam adres zamieszkania,

– każda z rodzin musi wykorzystywać osobne źródło ciepła, albo jest jeden większy piec współdzielony przez więcej niż jedno gospodarstwa domowe.

  1. Osoby które otrzymały decyzją odmowną z powodu złożenia deklaracja po 11 sierpnia lub brak deklaracji w CEEB z informacją o korzystaniu z pieca węglowego

W tych sytuacjach powinno się złożyć ponowny wniosek do 30 listopada 2022r..

Przy ponownym złożeniu wniosku obowiązkowe jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Jeśli się nie zgodzi na wywiad środowiskowy, wówczas wniosek automatycznie zostanie odrzucony.

Ostatnie wpisy

Automatyczny defibrylator AED w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica

Gmina Piątnica zakupiła automatyczny defibrylator AED. To automatyczne urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych potrafi przeprowadzić nawet osobę bez przygotowania medycznego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. W przypadku zatrzymania akcji serca, defibrylator zwiększa

Czytaj więcej »