Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy na 2023 rok

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy na 2023 rok

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy na 2023 rok

Wójt Gminy Piątnica ogłasza konsultacje Programu współpracy na 2023 rok Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
 Konsultacje trwają od 09 listopada do 30 listopada 2022 r.
 
 Uwagi można składać w formie pisemnej. Informacja o zasadach konsultacji, formularz do zgłaszania uwag oraz projekt programu współpracy na 2023 rok – w załączeniu.
 
 
 
Załączniki:

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »