Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ważna informacja dla osób ponownie ubiegających się o dodatek węglowy!

Ważna informacja dla osób ponownie ubiegających się o dodatek węglowy!

Ważna informacja dla osób ponownie ubiegających się o dodatek węglowy!

                                                             UWAGA!

Osoby, które już złożyły nowe wnioski  na wywiad środowiskowy  w celu ustalenia odrębności lokalu proszone są o dostarczenie zaświadczeń lub kopi wymaganych dokumentów do 30 listopada 2022 r. Niedotrzymanie  powyższego terminu skutkować będzie nierozpatrzeniem złożonego wniosku.

Znowelizowane przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. Wnioskodawca składający wniosek o wypłatę dodatku węglowego powinien przedstawić dokumentację potwierdzająca podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego.  Dopiero po przedstawieniu takiej dokumentacji organ rozpatrujący wniosek powinien podjąć kolejne kroki (przeprowadzić wywiad środowiskowy).

Ostatnie wpisy