Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Ważna informacja dla osób ponownie ubiegających się o dodatek węglowy!

Ważna informacja dla osób ponownie ubiegających się o dodatek węglowy!

Ważna informacja dla osób ponownie ubiegających się o dodatek węglowy!

                                                             UWAGA!

Osoby, które już złożyły nowe wnioski  na wywiad środowiskowy  w celu ustalenia odrębności lokalu proszone są o dostarczenie zaświadczeń lub kopi wymaganych dokumentów do 30 listopada 2022 r. Niedotrzymanie  powyższego terminu skutkować będzie nierozpatrzeniem złożonego wniosku.

Znowelizowane przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do 30 listopada 2022r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach. Wnioskodawca składający wniosek o wypłatę dodatku węglowego powinien przedstawić dokumentację potwierdzająca podjęcie kroków formalnych, prowadzących do wydzielenia odrębnego adresu np. zaświadczenie o samodzielności lokalu lub kopię złożonego wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu, czy też kopię wniosku o nadanie numeru porządkowego.  Dopiero po przedstawieniu takiej dokumentacji organ rozpatrujący wniosek powinien podjąć kolejne kroki (przeprowadzić wywiad środowiskowy).

Ostatnie wpisy

Jarmark wielkanocny

W sobotę 1 kwietnia 2023 roku na Starym Rynku w Łomży odbędzie się Jarmark Wielkanocny. Wydarzenie organizowane jest przez Gminę Piątnica i Miasto Łomża w ramach projektu pn. „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Czytaj więcej »

Ogłoszenie Koła Łowieckiego „Trop”

Zarząd Koła Łowieckiego „Trop” w Białymstoku, informuje, że osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich w sezonie w obwodzie 133 jest: Jan Żukowski Szkody łowieckie rolnik powinien zgłaszać listem poleconym lub osobiście na adres: Jan Żukowski,

Czytaj więcej »