Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Przekazano wsparcie uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Piątnica

Przekazano wsparcie uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Piątnica

Przekazano wsparcie uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Piątnica

W ramach podpisanego porozumienia zawartego między EPP Retail-Galaxy Sp. z o.o., a Gminą Piątnica obywatele Ukrainy zamieszkujący na terenie gminy Piątnica otrzymali karty podarunkowe o wartości 300,00 zł brutto każda do wykorzystania w Galerii Veneda w Łomży, której zarządcą jest EPP Retail-Galaxy Sp. z o.o.

Przekazane Ukraińcom wsparcie związane jest z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy (w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określone jako „pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą”).

Ostatnie wpisy

Zakłócenia w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży informuje, że w dn. 07.02.2023 r. (wtorek) od godz. 08:00 do godz. 15:00 wykonywane będą wykonywane prace związane z włączeniem nowej sieci wodociągowej w miejscowości Marianowo. Na zlecenie zewnętrznej firmy wykonującej roboty budowlane, MPWiK dokona zamknięcia

Czytaj więcej »

Ruszył program „Energia dla wsi”

Rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą już składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Energia dla wsi”. Szansa na transformację energetyczną – Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na obszarach wiejskich. Zależy nam

Czytaj więcej »