Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Przekazano wsparcie uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Piątnica

Przekazano wsparcie uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Piątnica

Przekazano wsparcie uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Piątnica

W ramach podpisanego porozumienia zawartego między EPP Retail-Galaxy Sp. z o.o., a Gminą Piątnica obywatele Ukrainy zamieszkujący na terenie gminy Piątnica otrzymali karty podarunkowe o wartości 300,00 zł brutto każda do wykorzystania w Galerii Veneda w Łomży, której zarządcą jest EPP Retail-Galaxy Sp. z o.o.

Przekazane Ukraińcom wsparcie związane jest z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy (w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określone jako „pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą”).

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »