Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Przekazano wsparcie uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Piątnica

Przekazano wsparcie uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Piątnica

Przekazano wsparcie uchodźcom z Ukrainy przebywającym na terenie gminy Piątnica

W ramach podpisanego porozumienia zawartego między EPP Retail-Galaxy Sp. z o.o., a Gminą Piątnica obywatele Ukrainy zamieszkujący na terenie gminy Piątnica otrzymali karty podarunkowe o wartości 300,00 zł brutto każda do wykorzystania w Galerii Veneda w Łomży, której zarządcą jest EPP Retail-Galaxy Sp. z o.o.

Przekazane Ukraińcom wsparcie związane jest z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy (w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określone jako „pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą”).

Ostatnie wpisy

Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 maja 1990 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata,

Czytaj więcej »