Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Automatyczny defibrylator AED w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica

Automatyczny defibrylator AED w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica

Automatyczny defibrylator AED w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica

Gmina Piątnica zakupiła automatyczny defibrylator AED. To automatyczne urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych potrafi przeprowadzić nawet osobę bez przygotowania medycznego przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. W przypadku zatrzymania akcji serca, defibrylator zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego do 75%. Urządzenie zostało  zamontowane na parterze klatki schodowej
w  budynku Urzędu Gminy
Piątnica.

Mechanizm działania AED

Defibrylator AED to urządzenie mogące pomóc w sytuacji zagrożenia życia człowieka. Jego zadaniem jest przywrócenie prawidłowej akcji serca po nagłym zatrzymaniu krążenia. Jest bardzo prosty w obsłudze, ale jednocześnie niezwykle zaawansowany technologicznie. Po włączeniu defibrylatora i przyklejeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego, urządzenie bardzo dokładnie analizuje jego rytm serca. Jeżeli zostanie wykryty jeden z rytmów defibrylacyjnych (migotanie komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna), system powiadamia o tym komendą głosową oraz instruuje, jakie czynności należy wykonywać. Jeżeli nie ma potrzeby wyzwolenia impulsu, AED wspomaga proces resuscytacji, informując ratownika o czynnościach, jakie ten powinien prowadzić.

Obsługa urządzenia nie wymaga specjalistycznego wykształcenia medycznego. Instrukcje podłączenia zestawu oraz komendy głosowe wydawane przez asystenta głosowego są na tyle czytelne i intuicyjne, że z podłączeniem poradzi sobie nawet osoba, która po raz pierwszy ma kontakt z urządzeniem.  Do obsługi AED zostali przeszkoleni pracownicy Urzędu Gminy Piątnica.

Ostatnie wpisy

Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 maja 1990 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata,

Czytaj więcej »