Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszynach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

28 listopada 2022 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Łomży, przekazania łomżyńskim strażakom nowego samochodu oraz wręczenia jednostkom OSP z terenu powiatu łomżyńskiego decyzji o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na uroczystości licznie zjawili się zaproszeni goście, m.in.: Pan Dariusz Piontkowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Pan Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Tomasz Madras – Wicewojewoda Podlaski, st. bryg. Sebastian Zdanowicz – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Paweł Piotr Ostrowski – Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Piotr Modzelewski – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Lech Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński, Ks. Jarosław Świderek – Diecezjalny Kapelan Strażaków oraz burmistrzowie i wójtowie powiatu łomżyńskiego, w tym Pan Bogdan Bieńczyk – Zastępca Wójta Gminy Piątnica.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Podlaskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sebastianowi Zdanowiczowi przez dowódcę uroczystości. Po złożeniu meldunku Komendant Miejski PSP w Łomży bryg. Adam Kalinowski powitał zaproszonych gości oraz podziękował za okazane wsparcie przy zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Następnie Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sebastian Zdanowicz wręczył akt powołania na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży mł. bryg. Arkadiuszowi Obryckiemu, który rozpocznie pracę na nowym stanowisku z dniem 1 grudnia br.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie na ręce Komendanta Miejskiego PSP w Łomży aktu przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pojazd zakupiono ze środków pochodzących z Budżetu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumień z miastem Łomża, a także samorządami powiatu łomżyńskiego.

Ostatnim punktem zbiórki było uroczyste przekazanie druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych w Olszynach oraz Starych Kupiskach decyzji o włączeniu ich z dniem 11 listopada 2022 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na terenie Gminy Piątnica funkcjonowały do tej pory trzy jednostki włączone do KSRG – OSP Jeziorko, OSP Kalinowo i OSP Piątnica. Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynach skupia w swoich szeregach 35 członków, w tym 24 mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz 2 kierowców. Strażacy z Olszyn posiadają trzy pojazdy – Star 266, Star L70 oraz, pozyskany w ubiegłym roku, Mercedes Saurus. Włączenie OSP Olszyny do KSRG jest ogromnym sukcesem oraz prestiżem dla jednostki.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska – prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. Partnerstwo tych służb oparte jest na wzajemnym współdziałaniu, realizowaniu oczekiwanych przez państwo standardów zadaniowych, organizacyjnych, szkoleniowych, sprzętowych i dokumentacyjnych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością organizowania pomocy ratowniczej i humanitarnej zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami.

Włączenie jednostki OSP Olszyny do KSRG stanowi ukoronowanie ciężkiej pracy druhów. Z tej okazji przekazujemy wyrazy szacunku i uznania oraz kierujemy najserdeczniejsze pozdrowienia oraz życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Ostatnie wpisy

APEL do mieszkańców gminy Piątnica

Drodzy Mieszkańcy! Proszę o racjonalne korzystanie z wody, poprzez m.in. ograniczenie podlewania trawników i ogródków przydomowych, zwłaszcza w miejscowościach zasilanych ze stacji uzdatniania wody Jeziorko (Jeziorko, Marianowo, Budy Czarnockie, Elżbiecin, Wyrzyki, Zabawka, Rządkowo i Poniat). Praca urządzeń

Czytaj więcej »