Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

„Nauczyciel wobec uzależnień dzieci i młodzieży” – Konferencja dla nauczycieli Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica

„Nauczyciel wobec uzależnień dzieci i młodzieży” – Konferencja dla nauczycieli Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica

„Nauczyciel wobec uzależnień dzieci i młodzieży” – Konferencja dla nauczycieli Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica

W dniu 30 listopada 2022 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica pn. „Nauczyciel wobec uzależnień dzieci i młodzieży”. Organizatorem konferencji był Wójt Gminy Piątnica przy udziale: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy, Ośrodka Pomocy Społecznej w  Piątnicy, Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy.

Prelegenci:

  1. Robert Ćwikowski  – psycholog, pedagog, terapeuta dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii uzaleźnień i terapeuta behawioralny w procesie certyfikacji. Posiada uprawnienia mediatora, trenera oraz specjalisty przeciwdziałania przestępczości nieletnich. Studia magisterskie w zakresie psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna ukończył w Collegium Humanum w Warszawie, natomiast studia magisterskie w zakresie pedagogiki ukończył na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku. Dodatkowo ukończył Naukowo – Badawczą Akademię Pedagogium w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii atestowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które przygotowuje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży, szkolenie bazowe Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego w Krakowie oraz akredytowaną przez PARPA Szkołę terapeutów uzależnień w CARE Brok. Jest doktorantem Uniwesytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dziedzinie nauk społecznych.
  2. Małgorzata Wołejko-Cychol – absolwentka studiów z pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku. Rozwijając pasje, podnosi kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie. Odbywała staż na oddziale klinicznym Psychiatrii Dzieci  i Młodzieży w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM w Warszawie. W renomowanym szpitalu przy ul. Banacha przekonała się w rozmowach z profesorami i pacjentami, że decyzja o leczeniu szpitalnym czasami podejmowana jest zbyt szybko. Jest kierownikiem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Łomży. Placówka została utworzona przez WOPiTU i mieści się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Łomży.

Ostatnie wpisy

Zakłócenia w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży informuje, że w dn. 07.02.2023 r. (wtorek) od godz. 08:00 do godz. 15:00 wykonywane będą wykonywane prace związane z włączeniem nowej sieci wodociągowej w miejscowości Marianowo. Na zlecenie zewnętrznej firmy wykonującej roboty budowlane, MPWiK dokona zamknięcia

Czytaj więcej »

Ruszył program „Energia dla wsi”

Rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą już składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Energia dla wsi”. Szansa na transformację energetyczną – Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na obszarach wiejskich. Zależy nam

Czytaj więcej »