Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny przysługuje gospodarstwom domowym, których źródłem ogrzewania jest:

  • pompa ciepła
  • podgrzewacz
  • nagrzewnica lub bojler
  • zasilany energią elektryczną pochodzącą od dostawcy prądu. Dodatek nie przysługuje gospodarstwom, które czerpią własny prąd z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego:

– 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie do 5000 kWh;

– 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5000 kWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie 1500 zł, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5000 kWh.

Komu nie przysługuje dodatek elektryczny?

Z wypłaty dodatku do ogrzewania energią elektryczną nie mogą skorzystać:

– gospodarstwa domowe posiadające mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,

– gospodarstwa domowe posiadające pompy ciepła i mikroinstalacje FV,

– gospodarstwa domowe objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,

– osoby w gospodarstwie domowym, objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,

– osoby w gospodarstwie domowym, na potrzeby których zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Ostatnie wpisy