Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gmina Piątnica z dotacją na przebudowę z rozbudową drogi gminnej- ul. Kraska w Drozdowie.

Gmina Piątnica z dotacją na przebudowę z rozbudową drogi gminnej- ul. Kraska w Drozdowie.

Gmina Piątnica z dotacją na przebudowę z rozbudową drogi gminnej- ul. Kraska w Drozdowie.

W dniu 15 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Wójt Gminy Piątnica – Artur Wierzbowski podpisał umowę o dofinansowanie na przebudowę z rozbudową drogi gminnej ulica Kraska w Drozdowie.

Wartość dofinansowania na przedmiotową inwestycję wynosi 3 339 709,00 zł. przy założeniu, że wartość inwestycji wynosi 6 511 950,00 zł.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Inwestycja będzie realizowana w trybie zaprojektuj- wybuduj.

Planowany termin zakończenia inwestycji: listopad 2024 r.

 

Ostatnie wpisy