Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gmina Piątnica z dotacją na przebudowę z rozbudową drogi gminnej- ul. Kraska w Drozdowie.

Gmina Piątnica z dotacją na przebudowę z rozbudową drogi gminnej- ul. Kraska w Drozdowie.

Gmina Piątnica z dotacją na przebudowę z rozbudową drogi gminnej- ul. Kraska w Drozdowie.

W dniu 15 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Wójt Gminy Piątnica – Artur Wierzbowski podpisał umowę o dofinansowanie na przebudowę z rozbudową drogi gminnej ulica Kraska w Drozdowie.

Wartość dofinansowania na przedmiotową inwestycję wynosi 3 339 709,00 zł. przy założeniu, że wartość inwestycji wynosi 6 511 950,00 zł.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Inwestycja będzie realizowana w trybie zaprojektuj- wybuduj.

Planowany termin zakończenia inwestycji: listopad 2024 r.

 

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »