Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Piątnica

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Piątnica

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Piątnica

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Piątnica znajduje się w Podgórzu, przy ul. Elektrycznej 4.

UWAGA!  Warunkiem przyjęcia bezpłatnie odpadów jest złożenie podpisanego oświadczenia, że odpady komunalne pochodzą z nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Piątnica.

Rodzaje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK:

  • papier,
  • tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • chemikalia,
  • przeterminowane leki,
  • igły i strzykawki,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów
  • zużyte opony z samochodów osobowych.

Punkt czynny:

we wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00;

w czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00;

w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

Punkt prowadzi podmiot:

USŁUGI KOMUNALNE ,,BŁYSK’’ MARIANNA MARCZYK

tel. kontaktowy PSZOK/BŁYSK: 862182526

tel. kontaktowy do Urzędu Gminy Piątnica: 862152162

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »