Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Piątnica

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Piątnica

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Piątnica

Informujemy, że od 1 stycznia 2023 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Piątnica znajduje się w Podgórzu, przy ul. Elektrycznej 4.

UWAGA!  Warunkiem przyjęcia bezpłatnie odpadów jest złożenie podpisanego oświadczenia, że odpady komunalne pochodzą z nieruchomości zamieszkałej na terenie gminy Piątnica.

Rodzaje selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zbieranych w PSZOK:

  • papier,
  • tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • chemikalia,
  • przeterminowane leki,
  • igły i strzykawki,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów
  • zużyte opony z samochodów osobowych.

Punkt czynny:

we wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00;

w czwartki w godzinach od 8:00 do 14:00;

w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00.

Punkt prowadzi podmiot:

USŁUGI KOMUNALNE ,,BŁYSK’’ MARIANNA MARCZYK

tel. kontaktowy PSZOK/BŁYSK: 862182526

tel. kontaktowy do Urzędu Gminy Piątnica: 862152162

Ostatnie wpisy