Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Fundusz sołecki Górki-Szewkowo

Fundusz sołecki Górki-Szewkowo

Fundusz sołecki Górki-Szewkowo

Altany wiejskie są miejscami, w których mieszkańcy często spotykają się aby omówić ważne dla nich sprawy społeczne a także spędzić wspólnie czas. Dlatego też w kolejnej naszej miejscowości, jaką jest wieś Górki-Szewkowo, zakończono prace mające na celu stworzenia takiej altany.
Ułożona została kostka brukowa o powierzchni 30 m2 oraz zakończono pierwszy etap budowy altany. Wybudowana w Górkach-Szewkowo altana stanie się nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również wpłynie na poprawę atrakcyjności terenu.
Całość inwestycji wyniosła 13 700,71 złotych brutto.

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »