Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Fundusz sołecki Górki-Szewkowo

Fundusz sołecki Górki-Szewkowo

Fundusz sołecki Górki-Szewkowo

Altany wiejskie są miejscami, w których mieszkańcy często spotykają się aby omówić ważne dla nich sprawy społeczne a także spędzić wspólnie czas. Dlatego też w kolejnej naszej miejscowości, jaką jest wieś Górki-Szewkowo, zakończono prace mające na celu stworzenia takiej altany.
Ułożona została kostka brukowa o powierzchni 30 m2 oraz zakończono pierwszy etap budowy altany. Wybudowana w Górkach-Szewkowo altana stanie się nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również wpłynie na poprawę atrakcyjności terenu.
Całość inwestycji wyniosła 13 700,71 złotych brutto.

Ostatnie wpisy

Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022

Realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa Ustawy o samorządzie gminnym z dn. 8 maja 1990 r. (Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.) przedstawiamy Państwu Raport o stanie Gminy Piątnica za rok 2022. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzona zostanie debata,

Czytaj więcej »