Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Rusza VI ogólnopolska edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Rusza VI ogólnopolska edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Rusza VI ogólnopolska edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę, na podstawie której włączył się do współorganizacji VI ogólnopolskiej edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Celem konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi, promocji dobrych poprzez nagradzanie wzorcowych projektów sfinansowanych na wsi w ramach funduszu sołeckiego.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw, które realizowały projekty w latach 2010-2022 finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w którym sołecki stanowił wkład własny. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych przez Sołtysa osobiście lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

Z dopiskiem: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – etap wojewódzki 2022 w terminie do 31 stycznia 2023 roku.

Więcej informacji na stronie:

https://podlaskie.eu/rs/rusza-vi-ogolnopolska-edycja-konkursu-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa.html

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »