Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

rozpoczynamy rekrutację do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone w terminach określonych:

  • dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w zarządzeniu nr 7.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2023/2024,
  • dla klas I w zarządzeniu nr 6.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkolny 2023/2024.

           

Jednocześnie informujemy, iż:

  1. Postepowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
  2. Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
  3. Zakwalifikowanie kandydata nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i szkoły, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
  4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  5. Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą:
  6. złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  7. wnieść do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  8. złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz uchwale Nr 144/XXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica.

Załączniki:

Ostatnie wpisy

Zaproszenie do składania deklaracji do projektu pn. „Granty na magazyny energii i ciepła dla mieszkańców gminy Piątnica”

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców dotychczas realizowanymi przez Gminę Piątnica programami wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych informujemy o planach uruchomienia kolejnego programu, który umożliwi mieszkańcom pozyskanie dofinansowania na montaż magazynów energii elektrycznej oraz magazynów energii cieplnej, z zastrzeżeniem

Czytaj więcej »

„Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”

Projekt bezpłatnych szkoleń wojskowych wraca już od września i potrwa do końca października w całej Polsce. Hasłem tej edycji jest „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”. Otwieramy się jeszcze szerzej i zapraszamy do udziału ochotników indywidualnych, ale przede wszystkim

Czytaj więcej »

Ruszają zapisy na „Bieg Pamięci Września”

Pobiegnij i uczcij pamięć o bohaterach! Wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski zaprasza do udziału w „Biegu Pamięci Września” o Puchar Wójta Gminy Piątnica, który odbędzie się już 30 września b.r. na terenie Fortu III w Piątnicy Poduchownej. Bieg

Czytaj więcej »