Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Rozlicz PIT w Gminie Piątnica

Rozlicz PIT w Gminie Piątnica

Rozlicz PIT w Gminie Piątnica

Zachęcamy Państwa do rozliczenia PIT w gminie Piątnica. 

Mieszkańcu, pamiętaj że więcej wpływów do budżetu gminy, to więcej zrealizowanych inwestycji oraz więcej środków na realizowane przez gminę usługi!

                                                                                                                 Kliknij w baner aby przejść do rozliczenia PIT.

Do prawidłowego rozliczenia PIT należy przyjąć adres zamieszkania, pod jakim mieszkamy w dniu składania deklaracji. Oznacza to, że deklarację PIT składamy do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania, w dniu w którym składane jest zeznanie podatkowe.

Błędem jest złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zameldowania tak wypełniona deklaracja jest błędna i niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Nie trzeba składać żadnych dodatkowych formularzy. Wystarczy złożyć deklarację PIT do właściwego Urzędu Skarbowego.*

*Zgodnie ze zmianami w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 01.01.2022 roku. Rozdział 8., Art. 45. 1, pkt 1b.
(w przypadku, gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed złożeniem zeznania podatkowego – należy wpisać urząd skarbowy właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium)

 

Jak to zrobić?

1. Wpisz adres Urzędu Skarbowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania na dzień składania deklaracji.
Pola w deklaracji PIT do wpisania adresu Urzędu Skarbowego

*Wybierz ten Urząd Skarbowy, który jest docelowy dla Twojego adresu zamieszkania na dzień składania deklaracji.

2. Wpisz aktualny adres zamieszkania.
Pola w deklaracji PIT do wpisania adresu zamieszkania

*Jeśli aktualny adres zamieszkania nie znajduje się na terenie RP, to Twój PIT zostanie rozliczony w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

3. Uzupełnij deklarację PIT o swoje zeznanie podatkowe.
 

Tak wypełnioną deklarację PIT należy wysłać do właściwego Urzędu Skarbowego.

Ostatnie wpisy