Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Nabór do projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na rok 2023

Nabór do projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na rok 2023

Nabór do projektu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” na rok 2023

W związku z uruchomieniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnego naboru w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” rolnicy proszeni są o składanie formularza inwentaryzacji z szacunkową  ilością posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.    

Ważne! Formularz inwentaryzacji należy złożyć do 28.02.2023 r.

Formularz inwentaryzacji mogą Państwo pobrać z poniższego załącznika lub w siedzibie tutejszego Urzędu (pok. 10)

Skład planowanego przedsięwzięcia obejmuje m.in. transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag.

Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis w rolnictwie.

W/w odpady będą musiały być odpowiednio spakowane, oczyszczone oraz przywiezione we własnym zakresie do miejsca wskazanego przez gminę. Termin zbiórki zostanie podany po akceptacji wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Piątnicy.

 

W ramach zbiórki nie będą odbierane opakowania po opryskach, olejach i inne odpady poza wyżej wymienionymi.

UWAGA!!! Koszty powyżej 500 zł i podatek VAT niestanowią kosztu kwalifikowanego przedsięwzięciaco oznacza dopłatę przez wnioskującego!

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »