Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Spotkanie informacyjne z sołtysami

Spotkanie informacyjne z sołtysami

Spotkanie informacyjne z sołtysami

Na początku tygodnia odbyło się spotkanie Wójta Gminy Piątnica, Zastępcy Wójta oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami z sołtysami 25 miejscowości z terenu gminy Piątnica.

Na spotkaniu zostały omówione kwestie projektu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, do którego nabór uruchomił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku, z którym rolnicy proszeni są o składanie formularza inwentaryzacji z szacunkową  ilością posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in. transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag.

Szczegółowe infromacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: https://gminapiatnica.pl/2023/02/16/nabor-do-projektu-usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej-na-rok-2023/ .    

Drugim tematem był zakres kontroli szamb, które na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda nieruchomość na terenie Gminy Piątnica posiadająca zbiornik bezodpływowy oraz przydomową oczyszczalnię ścieków może być skontrolowana przez pracowników Urzędu Gminy Piątnica. Zakres kontroli obejmować będzie weryfikację umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica lub dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Więcej informacji na temat kontroli szamb: https://gminapiatnica.pl/2023/02/17/kontrola-szamb/

 

Ostatnie wpisy

Wiosenne Targi Ogrodnicze

Spotkajmy się w Szepietowie na Wiosennych Targach Ogrodniczych Rozpoczynamy sezon targowo-wystawienniczy w PODR Szepietowo, a wiosna to najlepsza pora na urządzanie i upiększanie ogrodów. Jesteś miłośnikiem pracy w sadzie i ogrodzie? Przyjedź do Szepietowa na Wiosenne Targi Ogrodnicze, Podlaskie Targi Odnawialnych

Czytaj więcej »

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wójt Gminy Piątnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Rodzaje zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację. Na realizację

Czytaj więcej »

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja informuję, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii w dniu 28 marca 2023 r. w godzinach 08:00 – 15:00 dla miejscowości:  Wyrzyki (ST 2-842) – bud nr 26, 27, 28,

Czytaj więcej »