Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Spotkanie informacyjne z sołtysami

Spotkanie informacyjne z sołtysami

Spotkanie informacyjne z sołtysami

Na początku tygodnia odbyło się spotkanie Wójta Gminy Piątnica, Zastępcy Wójta oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami z sołtysami 25 miejscowości z terenu gminy Piątnica.

Na spotkaniu zostały omówione kwestie projektu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, do którego nabór uruchomił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku, z którym rolnicy proszeni są o składanie formularza inwentaryzacji z szacunkową  ilością posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Planowane przedsięwzięcie obejmuje m.in. transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów, w tym folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu big bag.

Szczegółowe infromacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: https://gminapiatnica.pl/2023/02/16/nabor-do-projektu-usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpadow-pochodzacych-z-dzialalnosci-rolniczej-na-rok-2023/ .    

Drugim tematem był zakres kontroli szamb, które na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda nieruchomość na terenie Gminy Piątnica posiadająca zbiornik bezodpływowy oraz przydomową oczyszczalnię ścieków może być skontrolowana przez pracowników Urzędu Gminy Piątnica. Zakres kontroli obejmować będzie weryfikację umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piątnica lub dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Więcej informacji na temat kontroli szamb: https://gminapiatnica.pl/2023/02/17/kontrola-szamb/

 

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »