Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Przypomnienie o terminie płatności I raty podatków i opłat za I ratę 2023 r.

Przypomnienie o terminie płatności I raty podatków i opłat za I ratę 2023 r.

Przypomnienie o terminie płatności I raty podatków i opłat za I ratę 2023 r.

Informujemy, że w dniu 15 marca 2023 r. upływa termin płatności I raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: styczeń, luty i marzec 2023 r.

Wpłat można dokonywać do inkasenta (sołtysa), na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2023r. lub w zawiadomieniu w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w banku,
w placówce pocztowej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pomocą karty płatniczej w pokoju nr 11 
(I piętro) w Urzędzie Gminy Piątnica.

Wszelkie informacje o stanie swoich zobowiązań z tytułu podatków i opłat, można uzyskać w pokoju nr 11 lub pod numerem telefonu (86) 2152170, a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu (86) 2152169.

Dziękujemy za terminowe uregulowanie należności.

Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (16,50% w skali roku). W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami w wysokości 16,00 zł.

Ostatnie wpisy

Strajk rolników

Szanowni Państwo Informujemy, że protest rolników w dniu 17.04.2024 na terenie naszej gminy został odwołany. Monika Orłowska

Czytaj więcej »