Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Podsumowanie 31. Finału WOŚP w Piątnicy

Podsumowanie 31. Finału WOŚP w Piątnicy

Podsumowanie 31. Finału WOŚP w Piątnicy

W ubiegłym tygodniu w Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy odbyło się spotkanie podsumowujące 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 29.01.2023 r. pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”.

Szefowa łomżyńskiego Sztabu WOŚP – Monika Orłowska, podziękowała Wójtowi Gminy Piątnica Arturowi Wierzbowskiemu za aprobatę i wsparcie w działaniach łomżyńskiego Sztabu oraz otwartość na czynienie dobra, które niosą za sobą finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. „Piątnicki finał był rodzinny, radosny i pełen dobrych emocji, a to wszystko dzięki Państwu.” – mówiła. „Podczas wydarzenia na uczestników czekało mnóstwo atrakcji przygotowanych przez Dyrekcję, Nauczycieli i Uczniów szkół Gminy Piątnica. Dziękuję również jednostkom samorządowym Gminy Piątnica: Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy, Bibliotece Publicznej Gminy Piątnica oraz Centrum Usług Samorządowych za przygotowanie finału. Wsparcie otrzymaliśmy również od stowarzyszeń z terenu Gminy Piątnica: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica, Ochotnicza Straż Pożarna w Piątnicy oraz Kownat oraz Kołom Gospodyń Wiejskich: Górki Sypniewo, Dobrzyjałowo, Poniat, Kownaty oraz Olszyny.”

Wójt Gminy zapewnił o swoim stałym wsparciu dla działań na rzecz drugiego człowieka podkreślając, że bez zaangażowania pracowników jednostek samorządowych gminy, szkół, uczniów, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych nie byłoby to możliwe. Wyraził również swoje podziękowania dla wszystkich mieszkańców, którzy swoją obecnością i hojnością przyczynili się do sukcesu tegorocznego piątnickiego finału WOŚP.

Dzięki wspólnej pracy podczas 31. Finału WOŚP udało się zebrać 151 757,32 zł, w tym 15 354,36 zł podczas wydarzenia w Piątnicy i 15 684,24 zł z licytacji Allegro. Na koncie fundacji jest już 154 606 764 zł. A finalną kwotę zebraną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy poznamy 31 marca 2023.

Dlaczego walka z sepsą?

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci. 

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

W ramach 31. Finału WOŚP planowany jest zakup:

  • urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania
  • mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.

Ostatnie wpisy