Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Wsparcie dla KGW z terenu gminy Piątnica

Wsparcie dla KGW z terenu gminy Piątnica

Wsparcie dla KGW z terenu gminy Piątnica

Znamy już wyniki I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. Minister Sprawiedliwości, działając jako Dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury naboru i przeprowadzeniu oceny 790 wniosków poinformowało, że 7 marca 2023 roku podjęto decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

W grupie podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe znalazły się również Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Piątnica i są to:

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Górkach Sypniewo,
  • Koło Gospodyń Wiejskich Kownaty
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Olszynki” w Olszynach
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrzyjałowie. 

Środki otrzymane w ramach naboru wniosków z Funduszu Sprawiedliwości będą przeznaczone na zakup sprzętu umożliwiającego działalność statutową KGW (np. urządzenia do wypieków i gotowania oraz inne rzeczy przydatne do działalności koła).

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »