Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Uwaga wścieklizna!

Uwaga wścieklizna!

Uwaga wścieklizna!

W Polsce szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają wszystkie psy bez wyjątków. Na właścicieli narzuca ten obowiązek art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W związku ze stałym zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych i dzikich Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o zasadach szczepień profilaktycznych u zwierząt domowych, postępowaniu ze znalezieniem zwłok zwierząt oraz zgłaszania zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny.

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Takie działanie prewencyjne ma na celu przede wszystkich ochronę zdrowia publicznego, dzięki czemu zabezpieczamy samych siebie i innych ludzi przed zarażeniem. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa zostanie wydane zaświadczenie lub lekarz dokona stosowanego wpisu w paszporcie.

W przypadku objawów nasuwających podejrzenie wścieklizny bądź też znalezienia martwego zwierzęcia (np. lis, nietoperz) sprawę należy zgłosić do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii który oceni czy podejrzenie jest zasadne. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z podejrzanym zwierzęciem i nie dotykać zwłok zwierząt podejrzanych. W przypadku uznania podejrzenia za zasadne powiatowy lekarz weterynarii wprowadza stosowne środki mające na celu stwierdzenie lub wykluczenie wścieklizny (obserwację żywego zwierzęcia lub badanie laboratoryjne martwego zwierzęcia).   

W momencie gdy dojdzie do ugryzienia przez zakażone zwierzę należy przede wszystkim oczyścić miejsca ugryzienia co zmniejsza prawdopodobieństwo zachorowania na wściekliznę nawet. Powstałe po ugryzieniu rany bądź nawet niewielkie otarcia naskórka należy przemywać przez kilka minut wodą, wodą z mydłem lub innym detergentem. Ważne jest również zastosowanie gotowych środków antyseptycznych, takich jak np. Octenisept, Raniseptol, czy woda utleniona. Początkowo nie należy hamować krwawienia z rany, chyba że uszkodzeniu uległo duże naczynie tętnicze i krwotok jest bardzo silny. Chwilowy wypływ krwi jest naturalnym sposobem na samooczyszczenie się miejsca pogryzienia ze śliny psa, która może być źródłem groźnych bakterii i wirusów. Na koniec miejsce ugryzienia należy zabezpieczyć jałowym opatrunkiem i jak najszybciej zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który zadecyduje o dalszym postępowaniu. Jeśli jednak ugryzienie przez psa było dotkliwe, a rana silnie krwawi – należy wezwać pogotowie ratunkowe.

O każdym przypadku ugryzienia należy bezzwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii, który następnie zadecyduje o ewentualnej konieczności przeprowadzenia obserwacji zwierzęcia (skierowanie na kwarantannę). Obserwacja zostanie przeprowadzona przez Inspektorów Weterynaryjnych lub wyznaczonych Urzędowych Lekarzy Weterynarii we wskazanym zakładzie leczniczym dla zwierząt.

Zgłoszenia podejrzenia wystąpienia przypadków wścieklizny z terenu Gminy Piątnica należy kierować pod nr tel. (86) 216 34 54, adres email: sekretariat@piw.lomza.pl lub osobiście w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160.

Ostatnie wpisy