Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W dniu 28 lutego 2023 r. zakończył się pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do Urzędu Gminy Piątnica wpłynęło 661 wniosków. Kwota na jaką wystawiono pozytywne decyzje to 1 100 660,00 zł. Wynika ona z większej ilości złożonych wniosków oraz wyższej kwoty dopłaty do 1 litra paliwa, która w tym roku wyniosła 1,20 zł (w 2022 r. -1,00 zł). Jest to wzrost o 20% w stosunku do 2022 r.

Wszystkie wydane decyzje zostały już skutecznie doręczone producentom rolnym dzięki dużej pracy jaką wykonali urzędnicy odpowiedzialni za to zadanie.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 3 do 28 kwietnia 2023 r.

Należy podkreślić, że zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest dużym wsparciem dla rolników od rządu polskiego.

Ostatnie wpisy