Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Dofinansowania dla KWG – trwają nabory wniosków

Dofinansowania dla KWG – trwają nabory wniosków

Dofinansowania dla KWG – trwają nabory wniosków

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do składania wniosków o dofinansowania oraz niezbędnych dokumentów, które pozwolą uzyskać pomoc finansową na działania statutowe KGW lub wygrać dodatkowe pieniądze w ramach konkursów ogłaszanych między innymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Lasy Państwowe.

Pomoc dla KGW na realizację celów określonych w ustawie - Nabór 2023

Od 3 kwietnia 2023 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich. Pomoc finansowana jest z budżetu państwa dla Kół gospodyń Wiejskich przeznaczona na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 Ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich.

TERMIN NABORU

Od dnia 3 kwietnia br. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2023 r.

Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r. i jest przeznaczona na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256, z późn. zm.).

Informacja o naborze wniosków została zawarta w Ogłoszeniu Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – otwórz.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

   

  LIMIT ORAZ WYSOKOŚĆ POMOCY

  Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2023 r. wynosi 120 mln zł.

  Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

  Od 2023 roku stawka pomocy została zwiększona i wynosi:

  • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
  • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

  Więcej szczegółowych informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-kgw-nabor-2023

Gospodynie do Dzieła! – można zdobyć 10 tys. zł od Fundacji BGK

W czwartek, 13 kwietnia br., Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła trzecią edycję konkursu „Gospodynie do Dzieła!”. 50 najlepszych projektów otrzyma po 10 tys. zł. Jest tydzień na złożenie wniosku. O dofinansowanie mogą ubiegać się Koła Gospodyń Wiejskich z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców, zgodnie z zestawieniem w GUS-u (stan na dzień 31.12.2021 r.). Warunkiem udziału w konkursie jest też rejestracja KGW przez ARiMR.

„Chcemy ułatwić KGW realizację inicjatyw, projektów i działań, które wzmocnią potencjał obszarów wiejskich. Wizja wsi jako atrakcyjnego miejsca współpracy i wspólnych przedsięwzięć wymaga dodatkowych środków. Połączenie jej z aktywnością kobiet stanowi kluczowy aspekt, który przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich” – wskazano w komunikacie fundacji.

Dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł może być przeznaczone m.in. na zakup sprzętu AGD, komputerów, drukarek, sprzętu nagłośnieniowego i mikrofonów, rzutników, maszyn do szycia, mebli, czy namiotów. Koła gospodyń mogą również przeznaczyć pozyskane środki na zakup strojów ludowych czy instrumentów muzycznych. 

Regulamin konkursu dopuszcza również wydatki na materiały potrzebne do organizacji jarmarku lub pikniku, ale ich koszt nie może być wyższy niż 2 tys. zł. 

Nabór wniosków trwa od 13 do 20 kwietnia, natomiast rozstrzygniecie konkursu zaplanowano na 26 czerwca. W konkursie nie mogą brać udziału KGW, które otrzymały granty w pierwszej i drugiej edycji konkursu.

Wnioski można składać elektronicznie TUTAJ. Pod tekstem do pobrania regulamin i przykładowy wniosek.

Regulamin Gospodynie Do Dzieła! III

Przykładowy wniosek GDD edycja III 2023

Więcej: https://samorzad.pap.pl/kategoria/bgk-dla-samorzadow/gospodynie-do-dziela-mozna-zdobyc-10-tys-zl-od-fundacji-bgk-dokumenty

 

Konkurs „Natura od kuchni”

Lasy Państwowe prowadzą drugi nabór w konkursie „Natura od kuchni” promującym wykorzystanie dziczyzny i płodów runa leśnego. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się Koła Gospodyń Wiejskich, które są wpisane do krajowego rejestru KGW. 

Jak wskazano w komunikacie Lasów Państwowych celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o żywności, jaką daje las i jej unikalnych walorach oraz o przyrodzie lasów i zrównoważonej gospodarce leśnej.

„Nie ma nic lepszego niż pożywienie pochodzące prosto z natury, towarzyszące nam od wieków. Pożywienie, którego źródłem był i jest las. Program „Natura od kuchni”, podobnie, jak autorski projekt Lasów Państwowych „Dobre z lasu” pokazuje, jak można gospodarować zasobami przyrody w sposób zrównoważony i zgodny z misją Lasów Państwowych” – powiedział, cytowany w komunikacie wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Nabór w konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym od 1 marca do 30 września, a złożone wnioski rozpatrywane są przynajmniej raz w miesiącu. Laureaci konkursu otrzymają dofinansowanie w wysokości do 10 tys. zł. W pierwszych dwóch tygodniach trwania konkursu rozdysponowano środki dla 65 KGW. 

Projekty konkursowe należy składać przez formularz, który dostępny jest TUTAJ. Regulamin konkursu do pobrania pod tekstem.

Konkurs „Natura od kuchni” dla Kół Gospodyń Wiejskich organizowany jest po raz drugi. W ubiegłym roku wpłynęło ponad 600 wniosków, a dofinansowanie trafiło do 590 KGW.

Regulamin konkursu KGW edycja II

Więcej: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/nawet-10-tys-zl-do-wziecia-lasy-panstwowe-oglosily-konkurs-dla-kol-gospodyn

Ostatnie wpisy

APEL do mieszkańców gminy Piątnica

Drodzy Mieszkańcy! Proszę o racjonalne korzystanie z wody, poprzez m.in. ograniczenie podlewania trawników i ogródków przydomowych, zwłaszcza w miejscowościach zasilanych ze stacji uzdatniania wody Jeziorko (Jeziorko, Marianowo, Budy Czarnockie, Elżbiecin, Wyrzyki, Zabawka, Rządkowo i Poniat). Praca urządzeń

Czytaj więcej »