Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Stacja Uzdatniania Wody w Drozdowie

Stacja Uzdatniania Wody w Drozdowie

Stacja Uzdatniania Wody w Drozdowie

Na terenie stacji uzdatniania wody w Drozdowie trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody miejscowości Drozdowo wraz z zagospodarowaniem terenu wokół SUW”.
 
Prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Realizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego otrzymaliśmy dofinansowanie do kwoty 7 999 000,00 zł. 
 
Planowany termin zakończenia zadania: 30 kwietnia 2024 r.

Ostatnie wpisy

Aplikuj na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY Wymagania niezbędne:   1) obywatelstwo polskie; 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem

Czytaj więcej »