Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Zagrożenie wścieklizną

Zagrożenie wścieklizną

Zagrożenie wścieklizną

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą odzwierzęcą, która jest przenoszona ze zwierząt na człowieka. Głównym źródłem zakażenia są dzikie zwierzęta drapieżne, od których może się szerzyć na nieszczepione zwierzęta domowe, czyli m.in. psy, koty i fretki. Przyczyną choroby jest wirus (z rodzaju Lyssavirus), który infekuje ośrodkowy układ nerwowy i jest przenoszony przez bezpośredni kontakt ze śliną lub tkanka zakażonego zwierzęcia.

W związku z zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych i dzikich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży przypomina zasady szczepień profilaktycznych u zwierząt domowych, postępowanie ze znalezieniem zwłok zwierząt, zgłaszanie zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny. Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.), na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

Szczepienie przeciwko wściekliźnie musi spełniać następujące warunki:

  • szczepionka została podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;
  • wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił co najmniej 12 tygodni;
  • upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazał datę podania szczepionki w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
  • data podania szczepionki nie jest wcześniejsza niż data wszczepienia transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub tatuażu podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
  • okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia wymaganego przez producenta dla szczepienia pierwotnego, do końca okresu odporności ochronnej, jak określono w specyfikacji technicznej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, (tzn. zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki); upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje okres ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego;
  • ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia, o którym mowa w punkcie powyżej.

 

Pamiętaj – każde pogryzienie człowieka przez dzikie zwierzę lub wzbudzające podejrzenie pogryzienie przez zwierzę domowe wymaga dokładnego sprawdzenia. Znalezienie zwłok zwierząt podejrzanych o wściekliznę powinno zostać zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży lub najbliższemu lekarzowi weterynarii.

Zgłoszenia z terenu Gminy Piątnica należy kierować pod nr tel. (86) 216 34 54, adres email: sekretariat@piw.lomza.pl lub osobiście w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży, ul. Nowogrodzka 160

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami o wściekliźnie zwierząt oraz szczepieniach, które są udostępnione na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkami:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/wscieklizna 
https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/szczepienie-na-wscieklizne

Ostatnie wpisy