Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja dla oferentów w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w zakresie profilaktyki.

Informacja dla oferentów w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w zakresie profilaktyki.

Informacja dla oferentów w związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert w zakresie profilaktyki.

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2023 rok, informuję, iż warunkiem podpisania umowy na dofinansowanie zadań publicznych jest aktualizacja oferty i dostosowanie budżetu do proponowanej dotacji.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z Regulaminem konkursu należy przedłożyć aktualizację w następującym zakresie:

  1. Harmonogramu
  2. Opisu działań
  3. Planowanych kosztów

na obowiązujących drukach wskazanych poniżej.

Jednocześnie informuję, iż umowy z Oferentami zostaną podpisane po dostarczeniu ww. dokumentów a także pod warunkiem akceptacji sprawozdań z realizacji zadań publicznych realizowanych przez Oferentów w 2022 roku. Kwalifikowalność wydatków obejmuje koszty poniesione od dnia podpisania umowy pomiędzy Oferentem a Gminą Piątnica.

  1. Aktualizacja budżetu
  2. Zaktualizowany opis działań
  3. Zaktualizowany harmonogram

Ostatnie wpisy

Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że od dnia 25.05.2023r przyjmuje skierowania w związku  z przystąpieniem do podprogramu Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus. W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Czytaj więcej »

Przerwy w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w dniu 29.05.2023 r. w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej dla miejscowości: Kownaty – bud. nr 67, 68, 79, 80, 80a, 81, 82, 83 (w godzinach

Czytaj więcej »