Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 roku

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 roku

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 roku

Wójt Gminy Piątnica informuje, że w dniu 21.04.2023 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2023 roku dla następujących zadań publicznych:

 

Lp.Nazwa oferentaAdres oferentaTytuł zadania publicznegoKwota przyznanej dotacji
ZADANIE  1. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM POLEGAJĄCE NA ORGANIZACJI POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
1Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICAul. Szkolna 23, 18-421 Piątnica PoduchownaPrzeciwdziałanie uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym polegające na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień40 000,00

 

Razem:

 

 

40 000,00

ZADANIE 2. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PIĄTNICA W SZCZEGÓLNOŚCI ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM 
1Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnicaul. Krótka 2, 18-421 Piątnica PoduchownaProwadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród mieszkańców gminy Piątnica w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem7 000,00
2Fundacja działań lokalnych LOGOS,Wierzbowo 13, 18-411 ŚniadowoKlub młodzieżowy PRZYSTAŃ8 500,00

 

Razem:

 

15 500,00
ZADANIE 3. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, GŁÓWNIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII 
1Fundacja działań lokalnych LOGOS,Wierzbowo 13, 18-411 ŚniadowoLOKOMOTYWA6 500,00
2Stowarzyszenie „Pozytywie Mocni”

Ul. Komuny Paryskiej 52/26, 30-389 Kraków

 

Adres do korespondencji:

Ul. Miodowa 26/4.3A, 31-055 Kraków

Realizacja programów profilaktycznych DEBATA na terenie Piątnicy5 000,00
3Fundacja RODZINA I PRZYJACIELEul. Zielona 4, 18-421 Piątnica PoduchownaRodzina razem – wsparcie socjoterapeutyczne rodziców i dzieci z gminy Piątnica9 000,00

 

Razem:

 

20 500,00

Ostatnie wpisy