Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

ASF – nowe wytyczne w sprawie zwalczania choroby

ASF – nowe wytyczne w sprawie zwalczania choroby

ASF – nowe wytyczne w sprawie zwalczania choroby

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, iż zostało wydane nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń (ASF).  Jednocześnie uchylono rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych. Nowe rozporządzenie weszło w życie 21 kwietnia 2023 r. Rozporządzenie można odnaleźć w EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej pod linkiem:   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0594

Sytuacja epidemiologiczna w całej Europie na przestrzeni ostatnich lat uległa zmianie. W związku z powyższym konieczne było dostosowanie się oraz zrewidowanie podejmowanych do tej pory procedur i środków zapobiegający rozprzestrzenianiu się wirusa ASF. Wprowadzone zmiany obejmują przede wszystkim:

  • Ustanowienie szczególnych zakazów i środków zmniejszających ryzyko w odniesieniu do przemieszczania transportów zawierających hodowane świnie w obrębie tych stref zamkniętych oraz odpowiednio rozszerzyć zakres obecnych specjalnych środków zwalczania choroby określonych w przepisach unijnych.
  • Po potwierdzeniu wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń lub dzików w państwie członkowskim lub strefie uprzednio wolnej od choroby, odnośne obszary określa się na szczeblu Unii jako strefy ochrony i nadzoru lub, w przypadku dzików, jako strefę zakażoną i wymienia w załączniku II do niniejszego rozporządzenia wraz z czasem trwania tej regionalizacji.
  • W celu zapewnienia ciągłości terytorialnej obszarów objętych ograniczeniami dla świń i dzików, w szczególnych sytuacjach oraz biorąc pod uwagę ocenę ryzyka, w stosownych przypadkach, powinno być również możliwe włączenie obszarów uprzednio wolnych od choroby po stwierdzeniu ogniska afrykańskiego pomoru świń jako obszarów objętych ograniczeniami II lub III do załącznika I do niniejszego rozporządzenia, zamiast włączenia ich do załącznika II.
  • Nie należy zezwalać na przemieszczanie transportów świń domowych i produktów z nich z zapowietrzonych obszarów wymienionych w załączniku II do niniejszego rozporządzenia do innych państw członkowskich i państw trzecich.

           

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży udostępnia materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom przygotowane w  Głównym Inspektoracie Weterynarii. Materiały dostępne są pod  linkiem: http://www.piw.lomza.pl/index.php/asf-afrykanski-pomor-swin

Ostatnie wpisy

Awaria wodociągu w Elżbiecinie

Na skutek uszkodzenia sieci przez firmę budowalną, awarii sterowania przepompowni i innych prac prowadzonych na wodociągu w miejscowości Elżbiecin w najbliższych dniach mogą wystąpić problemy z dostawą wody. Prosimy o ograniczenie zużycia wody do koniecznego. Gmina Piątnica dokłada wszelkich

Czytaj więcej »