Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Informacja dla producentów i podmiotów skupujących konopie włókniste lub mak

Informacja dla producentów i podmiotów skupujących konopie włókniste lub mak

Informacja dla producentów i podmiotów skupujących konopie włókniste lub mak

Zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 764), z dniem 31 grudnia 2022 r. zezwolenia w zakresie skupu konopi włóknistych oraz maku wydane przez marszałka województwa oraz zezwolenia na uprawę konopi włóknistych i maku wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) straciły ważność.

 

Z dniem 1 stycznia 2023 r. warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu konopi włóknistych i maku jest uzyskanie wpisu do rejestru odpowiednio konopi włóknistych lub maku, prowadzonego przez właściwego dyrektora oddziału KOWR ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać lub skupować poszczególne rośliny.

Wpis do rejestru konopi włóknistych lub maku jest jednorazowy, w związku z czym KOWR przypomina, iż w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru producentów lub podmiotów prowadzący działalność w zakresie skupu wskazanej rośliny ma obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze (aktualizację) w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Formularze wniosków i dokumentów składanych w Oddziałach Terenowych KOWR, warunki monitorowania rynku konopi włóknistych i maku oraz inne istotne informacje dostępne są na stronie internetowej KOWR: www.kowr.gov.pl oraz w Oddziale Terenowym OT KOWR w Białymstoku, ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok (tel. 85 6643168). Bezpośrednie linki do informacji na temat konopi włóknistych: https://www.gov.pl/web/kowr/monitorowanie-rynku-konopi-wloknistych oraz maku: https://www.gov.pl/web/kowr/monitorowanie-rynku-maku

Ostatnie wpisy