Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Uwaga Mieszkańcy!

Uwaga Mieszkańcy!

Uwaga Mieszkańcy!

Wójt Gminy Piątnica prosi o zachowanie wzmożonej czujności w kontaktach z firmami zewnętrznymi, powołującymi się na Program „Czyste Powietrze”, a także o nieudostępnianie im żadnych danych osobowych i finansowych potencjalnych beneficjentów (np. PIT, rolny nakaz płatniczy, dowód osobisty).

Przypominamy, że gmina Piątnica w ramach, zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Białymstoku, prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny gdzie bezpłatnie udzielane są porady i pomoc przy wypełnianiu wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »