Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Uwaga Mieszkańcy!

Uwaga Mieszkańcy!

Uwaga Mieszkańcy!

Wójt Gminy Piątnica prosi o zachowanie wzmożonej czujności w kontaktach z firmami zewnętrznymi, powołującymi się na Program „Czyste Powietrze”, a także o nieudostępnianie im żadnych danych osobowych i finansowych potencjalnych beneficjentów (np. PIT, rolny nakaz płatniczy, dowód osobisty).

Przypominamy, że gmina Piątnica w ramach, zawartego porozumienia z WFOŚiGW w Białymstoku, prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny gdzie bezpłatnie udzielane są porady i pomoc przy wypełnianiu wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze.

Ostatnie wpisy