Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Piątnica  przystąpiła do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację przedsięwzięcia uzyskaliśmy dotację w wysokości 44 535,00 zł.  W założeniach projektu jest unieszkodliwienie 89,071 Mg (ton) tego typu odpadów rolniczych.
 
W ramach dotacji kwalifikowane będą jedynie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 
Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie przysługuje w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:
 
  • Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł netto i wyrażonej w mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia
  • Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia – w związku z czym pokryty będzie ze środków własnych rolnika
 
 
Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostatnie wpisy