Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Piątnica  przystąpiła do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację przedsięwzięcia uzyskaliśmy dotację w wysokości 44 535,00 zł.  W założeniach projektu jest unieszkodliwienie 89,071 Mg (ton) tego typu odpadów rolniczych.
 
W ramach dotacji kwalifikowane będą jedynie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 
Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie przysługuje w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:
 
  • Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł netto i wyrażonej w mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia
  • Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia – w związku z czym pokryty będzie ze środków własnych rolnika
 
 
Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostatnie wpisy

Właścicielu jesteś odpowiedzialny za swojego psa!

W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi wolno biegających psów i próśb o interwencję, Urząd Gminy Piątnica przypomina mieszkańcom, o obowiązkach właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe. Coraz częstym problemem w naszej gminie jest sprawa psów pozostawionych bez opieki. Zostają

Czytaj więcej »

Konsultacje społeczne projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Od 2 do 21 listopada 2023 r. będzie można wyrazić swoje opinie, uwagi oraz podać propozycje zmian do projektu Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Czytaj więcej »