Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Piątnica otrzymała dofinansowanie na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Gmina Piątnica  przystąpiła do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na realizację przedsięwzięcia uzyskaliśmy dotację w wysokości 44 535,00 zł.  W założeniach projektu jest unieszkodliwienie 89,071 Mg (ton) tego typu odpadów rolniczych.
 
W ramach dotacji kwalifikowane będą jedynie koszty transportu z miejsca wskazanego przez gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 
Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie przysługuje w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:
 
  • Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł netto i wyrażonej w mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia
  • Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia – w związku z czym pokryty będzie ze środków własnych rolnika
 
 
Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ostatnie wpisy

Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy informuje, że od dnia 25.05.2023r przyjmuje skierowania w związku  z przystąpieniem do podprogramu Pomoc żywnościowa – FEAD 2021 plus. W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Czytaj więcej »

Przerwy w dostawie prądu

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż w dniu 29.05.2023 r. w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej dla miejscowości: Kownaty – bud. nr 67, 68, 79, 80, 80a, 81, 82, 83 (w godzinach

Czytaj więcej »