Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Gmina Piątnica

Termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że w dniu 15 maja 2023 r. upływa termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2023 r.

Wpłat można dokonywać do inkasenta (sołtysa), na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku na 2023r. lub w zawiadomieniu w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w banku, w placówce pocztowej lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pomocą karty płatniczej w pokoju nr 11 (Ipiętro) w Urzędzie Gminy Piątnica.

Wszelkie informacje o stanie swoich zobowiązań z tytułu podatków i opłat, można uzyskać w pokoju nr 11 lub pod numerem telefonu (86) 2152170 a opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu (86) 2152169.

Dziękujemy za terminowe uregulowanie należności.

Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych (16,50% w skali roku). W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami w wysokości 16,00 zł.

Ostatnie wpisy